ខ្មែរ

សូមស្វាគមន៏ការមកដល់ពេទ្យធ្មេញទួចដិថល:

យើងមានការផ្តល់ជូននូវ សេវាកម្មពិនិត្យមាត់ធ្មេញដោយ ឥតគិតថ្លៃ ព្រមទាំងមានការបញ្ចុះតំលៃ ២០% រាល់សេវាកម្មទាំងអស់ សំរាប់អតិថិជនគ្រប់ជាតិសាសន៍។ យើងមានទន្តបណ្ឌិត ផាន ស្រីទូច ជាជនជាតិខ្មែរមានបទពិសោធន៏ការងារច្រើនឆ្នាំ នៅគ្លីនិចទន្តសាស្រ្តអ៊ីរ៉ុប ក្រុងភ្នំពេញ។ យើងមានសេវាកម្មដូចជា ខាំពុម្ភធ្មេញឲ្យស ប៉ះធ្មេញ ព្យាបាលធ្មេញ ដាក់ធ្មេញសេរ៉ាមិច ដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹង និង ពត់តំរង់ធ្មេញឲ្យត្រង់ ដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ តំលៃសមរម្យ និងអនាម័យល្អ ។
ទួរសព្ទ័ទំនាក់ទំនង៖
012 854 408 / 092 221 504

Free សំរាប់ការណាត់ជួបលើកដំបូង
សំអាតធ្មេញត្រឹមតែ $8

គ្លីនិចនឹងផ្ដល់ជូនប័ណ្ណសមាជិក VIP បញ្ចុះតម្លៃ 20%

vip2

បញ្ចុះតម្លៃ 20%

ការដាក់ធ្មេញ
ធ្មេញអ៊ីណុក 1 គ្រាប់ $40.00
ធ្មេញសេរ៉ាមិចជាប់នឹងបង្គោល $96.00
បង្គោលធ្មេញដែក  $16.00
កំប៉ូស៊ីតអ៊ីនឡេ  $40.00
មេតាល់អ៊ីនឡេ $32.00
ធ្មេញវ៉ឺនា $200.00
ធ្មេញសេរ៉ាមិច Ziconia $256.00
ធ្មេញសេរ៉ាមិច $80.00
ធ្មេញដោះចេញចូល
ជួសជុលធ្មេញស្និត $24.00
ថែមធ្មេញ 1 គ្រាប់លើធ្មេញស្និត $16.00
ធ្មេញស្និត 1 ស្និត $200.00
ថែមបាត​ធ្មេញស្និត $16.00
ធ្មេញគ្រោងដែកដោះចេញចូល (តិច) $120.00
ធ្មេញគ្រោងដែកដោះចេញចូល (ច្រើន) $144.00
ធ្មេញអញ្ចាញទន់ដោះចេញចូល $64.00
ពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ (ទន់) $24.00
ពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ (រឹង) $40.00